KLO GROMAČE

Udruga Klub liječenih ovisnika otoka Krka “Gromače” iz Krka je neprofitna organizacija osnovana u lipnju 2007. godine s ciljem prevencije, pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih ovisnika i članova njihovih obitelji o alkoholu i ostalih sredstava ovisnosti, s područja otoka Krka.

Udruga Klub liječenih ovisnika otoka Krka “Gromače” (u daljnjem tekstu: klub) iz Krka je neprofitna organizacija osnovana u lipnju 2007. godine s ciljem prevencije, pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih ovisnika i članova njihovih obitelji o alkoholu i ostalih sredstava ovisnosti, s područja otoka Krka. Za svoj rad privremeno klub koristi prostorije Caritasa krčke biskupije u Krku, Stjepana Radića br. 1.

  • Klub je počeo djelovati u travnju 2006. kao dio Kluba zdravlja otoka Krka, a od svibnja 2007. djeluje u Udruzi Klub liječenih ovisnika otoka Krka “Gromače” Krk, skraćeno: KLO “Gromače” Krk.
  • Klub liječenih ovisnika o alkoholu je obiteljskog karaktera. Klub djeluje u dvije grupe koje vode dva stručna voditelja. Članovi Kluba dolaze iz svih dijelova otoka Krka nakon završenog bolničkog liječenja. Sastanci Kluba redovito se održavaju tijekom godine svakog ponedjeljka u zgradi Caritasa krčke biskupije, u dvije grupe u trajanju od jednog sata (2010.). Trenutno ima 28 stalnih članova.
  • Klub liječenih ovisnika o ostalim sredstvima ovisnosti obiteljskog je karaktera, za sada nema članova ali postoje uvjeti za njeno aktiviranje.
  • Klub kao modificirana terapijska zajednica, svojim radom nastoji postići dugotrajnu apstinenciju članova, njihovu rehabilitaciju i resocijalizaciju, uče se novi oblici življenja, ponašanja, odgovornosti, discipline, točnosti, dosljednosti, međusobne suradnje i povjerenja te na taj način članovi korigiraju vlastita ponašanje i navike, pravilnije sagledavaju realitet, jačaju adaptacijske i komunikacijske sposobnosti, jačaju ego i prihvaćaju ideologiju nepijenja. Pomaže se članovima da postanu dobri, zdravi i sretni ljudi što se pozitivno reflektira na njihove obitelji.
  • Klub djeluje i preventivno putem javnih medija, na način da se šire znanja o opasnostima zlouporabe alkohola i ostalih sredstava ovisnosti, educira se stanovništvo o bolestima koji nastaju zbog prekomjernog pijenja alkohola i konzumacije sredstava ovisnosti i načina liječenja od ovisnosti. Klub preventivno djeluje i predavanjima o ovisnosti u osmogodišnjim i srednjoj školi.
  • Također se nastoji javnost senzibilizirati sa problemima ovisnosti kroz « Malu krčku akademiju ovisnosti» koji se već tradicionalno organizira jednom godišnje.
    Programom preventivnog rada obuhvaćena je edukacija mladih kroz radionice.
  • Savjetovalište, po pitanju ovisnosti, održava se prema pozivu zainteresiranih građana ponedjeljkom prije održavanja sastanka grupe, a vode ga stručni voditelji kluba.

DOKUMENTI

STATUT
PRAVILNIK
SKUPŠTINA