KLUB LIJEČENIH OVISNIKA OTOKA KRKA GROMAČE KRK

Adresa:
Dr.Dinka Vitezića br. 1, 51500 Krk

Kontakt:
Sara Kosić – 385/91/910-4293, predsjednik i stručni voditelj/terapeut

E-Mail:

[email protected]