Evropska Povelja o Alkoholu, usvojena 1995 godine, postavila je temeljne principe i ciljeve radi pomoći i zaštite zdravlja i dobrobiti svih ljudi u Regiji. Ova deklaracija ima za cilj da zaštiti djecu i omladinu od pritisaka da konzumiraju alkohol i da se smanji šteta koja se čini posredno ili neposredno pomoću alkohola.

Deklaracija afirmira pet načela Povelje o Alkoholu:

  • svi ljudi imaju pravo na porodicu, zajednicu i radni vijek zaštićen od nezgoda, nasilja i drugih negativnih posljedica potrošnje alkohola,
  • svi ljudi imaju pravo na valjanu i objektivnu obaviještenost i obrazovanje, počevši ranom stadiju života, o posljedicama konzumacije alkohola na zdravlje, porodicu i društvo,
  • sva djeca i mlade osobe imaju pravo na odrastanje u jednakoj sredini, zaštićenoj od negativnih posljedica potrošnje alkohola i reklamiranja alkoholnih pića,
  • svi ljudi sa rizičnom ili štetnom potrošnjom alkohola, i članovi njihovih porodica imaju pravo na pristupačno liječenje i njegu, svi ljudi koji ne žele konzumirati alkohol, ili koji to ne mogu iz zdravstvenih ili drugih razloga, imaju pravo na zaštitu od pritisaka da popiju alkoholna pića, i da budu podržani u njihovom stavu protiv pijenja.